Latest in Tech

CA MỪNG MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - Anphong Hoan

1. Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Đoàn con sướng vui hân hoan chúc khen danh Mẹ, tán dương danh Mẹ, Mẹ là mẹ Chúa Giê-su và là mẹ chúng con. Bao nhiêu năm qua chúng con có Mẹ sẻ chia cuộc sống vui buồn, mang lại bình an ấm no, và Mẹ dìu đưa chúng con thoát bao hiểm nguy, thoát bao ưu phiền.
ĐK: Ôi Ma-ri-a máng thông ơn trời xuống cho con người, Mẹ rạng ngời tựa sao mai sáng. Xin dắt chúng con bước đi bên Mẹ, sống vui bên Mẹ, dầu hiểm nguy giông tố trong đời, luôn có Mẹ dẫn lối sợ chi.
2. Ngàn lời xin ca khen Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Mẹ xinh xắn hơn muôn hoa, trắng trong diệu vời trước ngai Vua Trời, Mẹ tràn hồng phúc hơn bao người phụ nữ thế gian. Nay trên dương gian chúng con vui mừng tạ ơn Thiên Chúa muôn trùng ban Mẹ hiền cho chúng con. Mẹ là vì sao sáng soi lối cho đoàn con bước đi trong đời.