Latest in Tech

CA MỪNG TÊRÊSA - Anphong Hoan

1. Ngàn vạn con tim hân hoan nô nức tưng bừng. Hiệp cùng Hội Thánh tuyên dương nữ thánh anh tài. Nên như Tân Nương, Vua Trời dẫn vào tiệc cưới. Bé thơ khi xưa, nay là Hiền Thê Vua Trời.
ĐK: Hân hoan ca vang mừng nữ thánh vinh thắng trên trời. Xin mau tuôn mưa hoa hồng tỏa hương ngát đời.
2. Tuổi trẻ thơ ngây hăng say chiêm ngưỡng gương lành. Một thời nữ thánh an vui trong chốn chiêm tu. Noi gương khiêm nhu bước vào con đường thơ bé. Giống Tê-rê-sa mong được triều thiên Nước Trời.
3. Nào cùng vang lên câu ca xen với tiếng đàn. Hợp cùng thần thánh hoan ca nghênh đón Tân Nương. Ôi Tê-rê-sa thắm ngời nụ hoa nhân đức. Giúp cho muôn nơi thấm nhuần tình yêu Chúa Trời.