Latest in Tech

CẦU NGUYỆN - Anphong Hoan

1. Chúa dạy con chuyên chăm cầu nguyện, Chúa dạy con hăng say cầu nguyện, vì khi con không cầu nguyện, con khác nào một nhà nông phu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mưu cầu cuộc sống nổi trôi. Khi hạnh phúc con dâng lời nguyện, khi sầu khó kiên tâm cầu nguyện, vì khi kiên tâm cầu nguyện con mới thực là người con ngoan hết lòng hết sức kính yêu Cha mình chan chứa ân tình.
ĐK: Cầu nguyện là chìm sâu trong Chúa, kết hợp với Chúa trong yêu mến tràn dâng. Cầu nguyện là ngợi khen ca chúc, kêu cầu Danh Chúa trong tin kính cậy trông. Qua bao gian nan và nguy biến, hay khi an vui đời dâng hiến, Chúa muốn con luôn vang khúc tạ ơn. Chúa muốn con luôn tha thiết cầu xin, Chúa như cha hiền vui sướng vì con tin.
2. Nơi trần thế tân toan bộn bề, khi chồng chất ưu tư nặng nề, ngày nao con không cầu nguyện, con thấy đời nhọc nhằn lê thê: không còn trung tín với câu đoan thề, đêm ngày chìm đắm ngủ mê. Tin vào Chúa khi con cầu nguyện, đây là lúc tâm tư hòa quyện. Tình yêu dâng cao vời vợi khi Chúa đổ dạt dào khôn vơi ơn lành tiếp nối giúp con trên đời quy hướng lên trời.