Latest in Tech

CHỈ CẬY VÀO CHÚA - Anphong Hoan

1. Trong khi đơn côi con nghiệm ra kiếp người. Ôi sao mong manh, sao sầu khổ nặng vai! Ôi sao gian nan, nhọc nhằn, mệt mỏi, buồn phiền bao phủ, tang tóc gieo mọi nơi.
ĐK: Chỉ cậy vào Chúa con mới sống an vui, ẩn mình bên Chúa hạnh phúc suốt cuộc đời. Ẵm con trong lòng thì thầm lời ủi an, rằng: Cha dẫn lối thoát tối tăm đêm trường.
2. Bao nhiêu năm qua lưu lạc nơi thế trần. Thân con lao đao khi mỏi gối chùn chân. Nhân gian đâu ai một lòng một dạ, ngàn đời trung thành nguy khó không rời xa?
3. Qua bao xuân xanh rong ruổi theo thói đời. Tâm tư lo toan, mưu độc cũng tràn lan. Gian tham thu gom bạc vàng, của cải... ngày lìa dương trần mang hết đi được đâu?