Latest in Tech

CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG - Anphong Hoan

1. Anh em sum vầy trong tình thương mến thương, nhìn về một hướng cùng nhau cất bước lên đường. Luôn sống thân tình, sống quên mình an bình đi tới, cùng đem Chân Lý Chúa Ki-tô gieo mầm khắp nơi.
ĐK: Vang muôn câu ca cảm tạ tình Chúa hải hà. Yêu thương kết đoàn anh em cùng vui sống bên nhau, dựng xây Nước Chúa, truyền rao Danh Chúa cho mọi người khắp xa gần tình thương lớn lao vô ngần.
2. Yêu thương đong đầy, ân tình luôn thắm tươi, trải bao gian khó bền tâm, vui tươi, an bình. Dâng hiến thân mình với tâm tình chu toàn Thiên Ý, hiệp thông son sắt với anh em trong tình Chúa yêu.
3. Bên nhau không rời, ta dìu nhau bước đi truyền rao Danh Chúa hầu mong lương dân tin thờ. Mơ ước muôn người khắp đất Việt tin thờ Thiên Chúa, niềm vui chan chứa mãi khôn vơi muôn người mến tin.