Latest in Tech

CON XIN THEO THẦY - Anphong Hoan

1. Nay con xin theo Thầy cùng đi khắp chốn loan báo Tin Mừng. Bao gian nan không sờn chỉ mong gắn bó sống chết với Thầy. Nẻo đường lên Núi Thánh gian khó tư bề Thánh Giá nặng nề. Lạy Thầy! Xin giúp sức để lòng luôn trung với câu thề.
ĐK: Nguyện thề xin theo Thầy, dù người ta có chối bỏ thầy. Con xin chết như Thầy, hầu phục sinh vinh thắng như Thầy.
2. Đây tim con dâng tràn một niềm khao khát được sống bên Thầy. Trong cô liêu âm thầm, nhiệt tâm dâng hiến thúc bách đêm ngày. Dù đời bao sương gió, tăm tối, u buồn, lao đao trên đường. Lời Thầy như tia nắng rực hồng lên tan biến đêm trường.
3. Bao tân toan trong đời rồi sẽ tan biến khi sống bên Thầy. Hoa yêu thương khoe màu, niềm vui tươi sáng chất ngất dâng đầy. Cùng ruổi rong khắp chốn theo gót chân Thầy đi gieo Tin Mừng. Ngại ngần chi giông tố, Thầy gần bên đâu có lo gì.