Latest in Tech

ĐỨC CHÚA GỌI TÔI (Is 49,1-6) - Anphong Hoan

1. Đức Chúa cất tiếng gọi tôi, gọi tôi khi còn trong lòng mẹ; người khắc tên tôi, nhắc tên tôi khi còn chưa chào đời. Cho miệng tôi nên lưỡi gươm sắc bén, cho lưỡi tôi nên như làn tên nhọn, Người thánh hiến tôi, sai tôi vào đời công bố lời yêu thương.
ĐK: Người đặt tôi làm ánh sáng muôn dân, mang ơn cứu độ đến tận cùng thế giới. Người nên sức mạnh trợ giúp cho tôi, Người nên khiên mộc che chở đời tôi bước đi trong đời. Phận yếu đuối nào có đáng công chi, Chúa thánh hiến tôi sai loan truyền Chân Lý. Đẹp thay chân người rảo bước muôn nơi, niềm vui Tin Mừng loan báo mọi nơi, tình Chúa khôn vơi.
2. Đức Chúa, Đấng cứu chuộc tôi, Người thương thanh tẩy muôn tội đời; gội tắm cho tôi, khoác xiêm y, trang điểm cho đẹp ngời. Nay Người thương mang nguồn ơn thánh tới, ôi đời tôi bao la ngập ơn Trời! Hạnh phúc sáng tươi, yêu thương muôn đời, chất ngất niềm an vui.
3. Đức Chúa đã khuyến dụ tôi, và tôi nay bị khuyến dụ rồi; lòng Chúa bao dung, quá mênh mông, siêu việt muôn nghìn trùng. Xin thủy chung vuông tròn câu đoan hứa, luôn nhiệt tâm không thay lòng dối lừa! Trời lúc nắng mưa, đông qua xuân về, trong Chúa lòng say mê.