Latest in Tech

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG - Anphong Hoan

ĐK: Được Thánh Thần thúc bách, Đức Ma-ri-a vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Ê-li-sa-beth. Người đang cưu mang thánh Gio-an, vị Tiền Hô của Chúa, đấng loan truyền Con Chúa Trời viếng thăm dân Người.
1. Đến muôn đời xin dâng lời tri ân Chúa, đã ban cho đoàn con tấm gương tuyệt vời. Nguyện xin noi gương Mẹ Ma-ri-a, luôn vâng theo ý Chúa trong đời. Ngại chi gian khó, luôn hết tình phục vụ tha nhân.
2. Bước lên đường sá chi hành trình gian khó, vững tâm luôn tình yêu xóa tan mây mờ. Tận tình chăm lo người gặp nguy khó, ai cô đơn, yếu đuối, lao tù, cùng ai đói khát, ai sống đời lận đận, lao đao.
3. Vững tin rằng Chúa luôn đồng hành đưa lối, sống an vui, thảnh thơi bước đi trong đời. Hòa cùng nhịp chân Mẹ Ma-ri-a, luôn vâng nghe tiếng Chúa kêu mời, nhiệt tâm loan báo Danh Chúa Trời rạng ngời nơi nơi.