Latest in Tech

ĐỪNG YÊU TU SĨ - Anphong Hoan

1. Con ơi! Đừng bao giờ yêu tu sĩ. Đừng bao giờ thầm yêu tu sĩ nhớ nghe con! Tu sĩ là người một đời theo Chúa, tu sĩ là người được Chúa đoái thương riêng. Nhân gian tràn muôn người xuân phơi phới. Đẹp duyên trời mời con tiến tới đó con ơi! Con chớ gọi mời một người tu sĩ chung bước cuộc đời, bước chân không bao giờ thảnh thơi.
ĐK: Tu sĩ là người thuộc trọn về Chúa, tu sĩ là người tận hiến cuộc đời trở nên nhân chứng cho Nước Trời. Nhờ đời tận hiến với Chúa nhân hiền, họ luôn sống vui, thoát ưu phiền, chỉ còn đức mến ngời lên trong khung trời bình yên.
2. Con ơi! Lời khuyên này luôn ghi nhớ: Đừng bao giờ thầm yêu tu sĩ, dẫu trong mơ! Con chớ dại khờ dành người của Chúa, mê đắm một giờ trọn kiếp sống bơ vơ. Bao năm người tu trì đi theo Chúa, trọn kiếp người được dâng cho Chúa với tha nhân. Xa chốn hồng trần vì lời tuyên khấn không chút ngại ngần, dấn thân loan Tin Mừng bình an.
***** Đừng yêu tu sĩ  (Dùng ngoài phụng vụ)
*****➡ Thánh Ca Anphong Hoan, O.Cist.