Latest in Tech

HÃY LÀM NHƯ THẾ - Anphong Hoan

1. Hãy vào chung hưởng phước lành: vì xưa ta đói các ngươi từng cho ăn; Ta mình trần, các ngươi cho mặc; Ta là khách lạ, các ngươi đón từ xa. Mỗi lần làm như thế, cho anh em bé mọn đây, là các ngươi đã làm cho Ta.
2. Nước Trời ban thưởng những người một đời dâng hiến xác thân phục vụ tha nhân, không ngại ngần nắng trưa, mưa chiều; giúp người đói khổ, giúp ai khát tình thương. Mỗi lần làm như thế, cho anh em bé mọn đây, là các ngươi đã làm cho Ta.