Latest in Tech

HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÚA - Anphong Hoan

ĐK: Hãy trở về, trở về với Chúa, mang theo lời tha thiết van nài: xin thứ tha bao hành vi gian ác, xin vui nhận những lời tạ ơn chúng con dâng lên Ngài. Mắt lệ tuôn rơi khóc đời lầm lỡ: Ngài ơi! Chỉ nơi Ngài phận mồ côi có nơi nương náu, người buồn sầu có niềm ủi an, ai lao nhọc giờ hạnh phúc chứa chan.
1. Ta quyết chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình. Vì Ta giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời.
2. Cây bén rễ đâm chồi thật tốt tươi, nở hoa thơm ngát núi đồi. Này Ta làm trổ sinh hoa trái, cho danh ngươi vang tiếng lẫy lừng.
3. Thiên Chúa thưởng công người thật chính ngay, bước theo nghiêm huấn của Người. Kẻ theo đòi đường quân gian ác, mang đau thương gian khó rã rời.