Latest in Tech

KẾT ƯỚC - Anphong Hoan

1. Hôm nay trước bàn thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an. Hứa muôn đời luôn gần bên em để yêu thương để kính trọng em mọi ngày trong đời anh. Hôm nay trước bàn thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh khi thịnh vương hay lúc gian nan, khi bệnh hoan hay lúc bình an. Hứa muôn đời luôn gần bên anh để yêu thương để kính trọng anh mọi ngày trong đời em.
ĐK: Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới. Cùng bên nhau sống vui ngày mới tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chất ngất mãi không hề vơi.
2. Em ơi! Anh đoan thề: chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế thời xoay vần truân chuyên, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời em. Anh ơi! Em đoan thề: chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho anh, con đường này vui bước cùng anh. Dẫu thế thời xoay vần truân chuyên, hứa yêu anh không chút đổi thay, mọi ngày ta gần nhau.