Latest in Tech

TÌM CHÚA GIÁNG SINH – Anphong Hoan

1. Đêm nay, đêm thánh vô cùng: từ trên không trung ngân nga tiếng ca thiên thần mừng khen Chúa sinh xuống trần. Nơi đồng hoang, các mục đồng vội vàng tới Bê-lem ngắm xem Hài Nhi đã sinh ra đời trong cảnh cơ hàn.
ĐK: Con hiệp lời ca cùng với các thiên thần, mừng Chúa ra đời mang ơn trời cho thế nhân. Con hòa nhịp chân cùng theo bước mục đồng, vội vã lên đường tìm gặp Chúa giáng sinh.
2. "Vinh danh Thiên Chúa trên trời" ngàn lời tung hô, hôm nay đón nghênh Vua Trời rộng thương viếng thăm dân người. Mang bình an xuống gian trần tràn ân phúc nơi nơi, thế nhân mừng vui, ước mong con người vui sống yên hàn.
3. Sao ơi! Soi lối đưa đường để người muôn phương ra đi đến hang Bê-lem nhìn xem ánh quang huy hoàng. Ngôi Lời nay hóa thân thành nhục thể giống như ta. Chúng nhân gần xa bái sâu tôn thờ đây Chúa thiên tòa.