Latest in Tech

NGỢI CA KỲ CÔNG CHÚA – Anphong Hoan

ĐK: Công trình Chúa, Chúa ơi! Sao quá tuyệt vời. Chúa tác sinh, tái tạo, Chúa quan phòng.
1. Này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn sinh vật vẫy vùng; 
nơi bao con tàu cỡi sóng và đoàn thủy quái tung tăng.
2. Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, chờ Ngài đến bữa cho ăn. 
Ngài ban xuống chúng lượm về, Ngài mở tay chúng thỏa thuê phước lành.
3. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên. 
Ngài rút sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi.
4. Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa, sống ngày nào xin đàn hát kính tôn. 
Tiếng lòng tôi hầu mong Ngài vui thỏa! Đối với tôi niềm vui là Chúa Trời.