Latest in Tech

TÌNH YÊU PHỦ LẤP LỖI LẦM – Anphong Hoan

1. Tình yêu Thiên Chúa che lấp muôn tội lỗi con. Khấng ban cho con muôn ngàn hồng ân cao quý. Ngài đến tìm con, Ngài đến gọi con, cất nhắc con lên hàng tư tế. Ân thiêng linh mục cho con thông hiệp trong hiến lễ tình yêu. 
ĐK: Quyền năng Chúa quá nhiệm mầu con suy thấu làm sao? Tình yêu Chúa luôn dạt dào tựa mạch suối tuôn trào. Con được dìm sâu trong tình thương Chúa bao la, dẫu đời truân chuyên con kiên cường sống an hoà. Vang bài tình ca tán dương tình thương Chúa. 
2. Lòng thương xót Chúa tha thứ muôn tội lỗi con. Bước đi bên con trên đường truyền rao Chân Lý. Tình Chúa tuyệt luân đổ xuống hồng ân, hối thúc con chu toàn Thiên Ý: Thánh hoá muôn người, trao ban cho đời ơn thánh Chúa chẳng ngơi. 
3. Làm sao suy thấu ân phúc linh mục Chúa ban? Bước trên dương gian dâng tràn tình yêu Thiên Chúa. Dù lắm tội khiên, Ngài vẫn gọi tên, giúp sức con thi hành thiên chức. Con luôn vui mừng dâng lên không ngừng hy tế thánh trọn đời.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn