Latest in Tech

XIN ĐƯA CHÚNG CON VỀ - Anphong Hoan

1. Xin đưa chúng con về, lạy Chúa! Xin đưa chúng con về, đưa về với Ngài! Xin đổi mới cuộc đời chúng con nên trong trắng, tinh tuyền, luôn an vui giữa đời bể dâu. 
ĐK: Ngài đừng bỏ rơi chúng con nơi chốn khách này, đừng lãng quên chúng con trong chuỗi ngày dài. Xin thương đoái nhìn đoàn con xa lối, bao năm lưu lạc ở chốn dương gian: xin đưa chúng con quay về với Ngài. 
2. Bao năm bước hoang đàng, lạy Chúa! Bao năm sống mê lầm mang nặng kiếp sầu. Xin lượng thứ lỗi lầm chúng con, ban ơn thánh dư tràn như mưa tuôn tưới gội đoàn con. 
3. Xin đưa mắt trông nhìn, lạy Chúa! Gian nan muốn xô chìm thân hèn khốn cùng. Tuy chẳng có công gì Chúa ơi, nhưng tin Chúa thương tình luôn dung tha muôn vàn tội khiên.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn