Latest in Tech

MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - Anphong Hoan

ĐK: (Đoàn con kính chào) A-vê Ma-ri-a! Đoàn con kính chào Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội! Giữa muôn muôn loài, giữa muôn muôn người, Mẹ được Chúa đoái thương tuyển chọn riêng. Hòm bia linh thiêng là giao ước muôn đời, Mẹ thưa: "Xin vâng" cưu mang Con Chúa Trời, Ngôi Lời ở cùng nhân gian. Xin ca ngợi Mẹ, tung hô danh Mẹ, vì lòng Mẹ chẳng vướng tội nhơ, vì lòng Mẹ trinh trong tuyệt vời, đến muôn muôn đời Mẹ thất đáng ngợi khen.
1. Toàn dân đồng thanh cùng hòa chung câu hát nhịp nhàng, ca khen danh Mẹ, Mẹ là Mẹ Chúa vinh quang. Dắt dìu chở che đoàn chúng con vui sống yên hàn. Xin Mẹ cùng đi, đưa chúng con về tới Thiên đàng.
2. Mẹ luôn bảo ban, dạy đoàn con yêu Chúa thương người: canh tân cuộc đời, nhiệt thành lần chuỗi mân côi, tôn sùng Mẫu Tâm, lệnh Chúa ban mau mắn vâng lời, tay sạch lòng thanh mong tiến nhanh về chốn Quê Trời.
3. Đoàn con hiệp tâm cùng cầu xin tha thiết muôn lời, ngước mắt lên trời nguyện cầu ngày tháng không ngơi: xin dạy đoàn con lòng sắt son yêu Chúa muôn đời, kết hợp tình thân, đem đức tin rọi sáng muôn người.