Latest in Tech

MỐI TÌNH MUÔN THUỞ - Anphong Hoan

1. Ta sẽ đưa ngươi, đưa ngươi đi vào sa mạc; lòng kề bên lòng Ta ước thề cùng ngươi. Ta đã yêu ngươi với mối tình muôn thuở, và không bao giờ, không bao giờ đổi thay.
ĐK: Huyền diệu lắm thay Chúa yêu con người, chẳng nề sinh ra giống như con người và vì tình yêu chết cho con người. Một lần hiến dâng thủy chung muôn đời, nhờ tình yêu thương Chúa luôn quan phòng, trọn lời ước thề: tin yêu Chúa không vơi.
2. Giao ước khi xưa Ta không bao giờ rút lại; mở miệng đoan thề Ta tín thành thực thi. Tim đá nơi ngươi, Ta thay bằng tim thịt, diệu thay tim hồng cho rung nhịp tình yêu.
3. Ta sẽ cho ngươi no nê lúa mì tinh tuyền, mật ngọt ong rừng cho nếm dùng thoả thuê. Ân phúc cho ngươi khi tuân hành thánh chỉ, rồi Ta đưa về chung yến tiệc cùng Ta.
4. Thưa tiếng "Xin vâng", con đây vui mừng lên đường; nguyện thề trung thành theo Chúa trọn đời con. Dâng Chúa xuân xanh, dâng ước nguyện theo Ngài, vẹn câu đoan thề: trung trinh trọn lòng son.
***  Imprimatur: 28.02.2019 - TGP. Sài Gòn
*****➡ Thánh Ca Anphong Hoan, O.Cist.