Latest in Tech

ÁO MỚI TÌNH YÊU - Anphong Hoan

1. Ôi phúc ân thay Chúa mặc vào con, này áo mới tình yêu diệu huyền, để con nên hiền thê tinh tuyền sánh duyên bên Ngài đi vào tiệc cưới. Tuôn xuống trên con ân huệ nào ngơi, tình yêu Chúa thủy chung muôn đời; chỉ mong con mau mắn đáp lời, hiến dâng cuộc đời cho Ngài mà thôi! 
ĐK: Tuyệt vời thay con nay xinh tươi thắm duyên trọn đời cùng Chúa cao vời. Ngài chọn con cho con chung chia phước vinh với Ngài không lúc nào ngơi. Đời con nay là của Chúa toàn thân con thuộc về Chúa, bên Chúa an vui hạnh phúc nào vơi.
2. Nay Chúa uy linh khoác vào đời con tình yêu Chúa tình yêu vuông tròn, Ngài yêu con tình không hao mòn, sắt son muôn đời như lời giao ước. Bên Chúa con luôn nếm hưởng bình an, tựa nương Chúa đời con an toàn; dù dương gian hiểm sâu bao lần, Chúa luôn dắt dìu con được bình an.
3. Xin tiến dâng Ngài tất cả đời con: này thân xác này đây linh hồn, niềm an vui và bao lo buồn... ước mong vuông tròn trong tình yêu Chúa. Thanh vắng, hoang vu sa mạc miền xa, tình yêu Chúa và con tan hòa, và muôn năm tình không phai nhòa, sướng vui đậm đà Chúa của lòng con!