Latest in Tech

SỨC MẠNH TÌNH YÊU – Anphong Hoan

1. Sức mạnh tình yêu! Sức mạnh tình yêu, ôi tình yêu! Tình yêu như con sóng dâng tràn cuốn trôi tất cả, nhận chìm tất cả vào đại dương bao la. Ôi con sóng tình yêu, là con sóng của tình yêu! Xin dìm đắm con vào vào huyền nhiệm của tình yêu, vào trong Thiên Chúa huyền siêu: vì chỉ nơi Ngài hồn con mới được nghỉ yên. Hồn con khắc khoải bao lâu chưa được chìm sâu trong Ngài.
ĐK: Xin khắc tạc tên con trong quả tim Chúa! Xin in hình ảnh Chúa vào trong trái tim con! Để hai tim hồng cùng rung lên nhịp đập, để hai tim hồng bừng cháy lửa yêu thương.
2. Ước vọng đời con, ước vọng đời con dâng tình son. Đời con mong sau trước vuông tròn: xác thân bé mọn, đường đầy gai nhọn, Ngài cùng đi bên con, con đâu có sợ chi, dù đêm tối bước hiểm nguy. Ân huệ lớn khôn cùng là thuộc về Chúa ngàn thu, là không vương kiếp phù du. Đàn khúc vang hòa ngợi khen, chúc tụng Thánh Danh. Lời ca ngát tỏa hương kinh tô tình đẹp xinh, tươi hồng.
3. Đây cuộc đời con Chúa chọn làm nơi cư ngụ riêng. Hồn con nên cung thánh Chúa Trời đoái thương viếng ngự, Ngài mời thông dự vào tình yêu cao siêu: con nên giống hiền thê niềm vui chất ngất trời cao. Thân phận bé thơ này Ngài rộng thương quá là thương-lượng tình tha thứ tội khiên. Ẩn náu bên Ngài còn hơn trông cậy thế nhân, ngàn năm trong cõi dương gian không bằng một giây, bên Ngài.