Latest in Tech

SỰ SỐNG HỒI SINH – Anphong Hoan

1. Sự chết đến rình rập con hầu chộp bắt thân con, đem con xa lìa cõi sống, đưa vào chốn tối tăm muôn đời. Nhưng Chúa đến bên con rồi Ngài ban tràn sức sống mới, Ngài cho con hồi sinh ban tràn sức mạnh thần linh.
ĐK: Xin tôn vinh Thiên Chúa, chính nguồn sự sống con! Sự sống không hao mòn, do tình yêu Chúa sắt son. Con luôn luôn trân quý món quà sự sống Chúa ban, xác thân này tận hiến cho Ngài với một tình yêu chẳng khi nào vơi.
2. Hồn héo hắt, thân quặn đau, trằn trọc suốt canh thâu, nghe như đang gần cõi chết, ôi sự sống chóng qua mau tàn. Tình Chúa lớn lao cao vời hằng mang niềm vui tươi mới, Ngài xua tan sầu đau, ban tràn sức mạnh dài lâu.
3. Hạnh phúc vẫn luôn kề bên vì tình Chúa trung kiên, đưa con xa vòng vạn biến, xa ngàn nỗi đớn đau trong đời. Năm tháng Chúa luôn kêu mời, gọi con bền tâm đi tới; tình yêu thương đẹp tươi gieo trồng khắp cùng mọi nơi.