Latest in Tech

NHÂN TỪ NHƯ CHA TRÊN TRỜI – Anphong Hoan

ĐK: Kìa Chúa cho mặt trời mọc lên chói ngời soi người công chính cũng như ác nhân; và cho mưa rơi trên đứa gian tà cũng như chính nhân.
1. Nếu anh em yêu kẻ yêu mình thì anh em nào có công chi, ngay người thu thuế và quân tội lỗi cũng đối xử như thế với bạn bè.
2. Nếu anh em yêu cả kẻ thù thì anh em thật giống như Cha, khi Người yêu mến và ban hồng phúc xuống trên người công chính hay gian tà.
3. Thứ tha cho kẻ đã hại mình, cầu xin cho kẻ ghét anh em. Ai làm như thế thì nên nghĩa thiết với Cha Thầy là Đấng rất nhân từ.