Latest in Tech

NGUYỆN DÂNG – Anphong Hoan

1. Này đây Chúa ơi, Chúa ơi! Đây xác thân, linh hồn con, hiệp cùng lễ tế hiến trên bàn thờ là bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm nồng. Xin Chúa thương đoái nhận của lễ con dâng, xin thương tình giáng phúc thi ân giống như xưa Chúa thương nhận lễ vật A-ben.
ĐK: Nguyện xin Chúa thánh hiến đời con trở thành lễ tế không ngừng tiến dâng. Và đời con thắm ngát hương ngàn hoa, kính dâng lên Ngài với tâm tình thiết tha.
2. Nguyện như nén hương ngát thơm nghi ngút bay lên trời cao, và như ánh nến sáng trên bàn thờ lòng ao ước dấn thân, vì Danh Chúa quên mình. Xin Chúa thương đoái nhận của lễ con dâng, đây hương lòng với nến tin yêu sẽ tiêu hao bao tháng ngày ước vọng trời cao.