Menu


ĐƯỢC TREO LÊN – Anphong Hoan

1. Như ông Mô-sê treo cao rắn đồng thế nào, đến lượt Con Người cũng được treo lên cao. 
Để ai tin nơi Người sẽ được sự sống mới, ai tin nơi Người sẽ được ơn cứu độ. 
ĐK: Xin tôn thờ Thánh Giá Chúa, nơi phát sinh muôn hồng ân! 
Xin tôn thờ Thánh Giá Chúa, suối nguồn mến thương tuôn trào! 
Người được treo lên để lôi kéo muôn người lên; 
thoát khỏi tội khiên, chung hưởng vinh phúc muôn đời. 
2. Qua bao gian nan, vinh quang sáng ngời xuất hiện; bao ngày u buồn, bấy giờ tim reo vui. 
Vì muốn cứu nhân trần, Chúa nhận treo Thánh Giá; nhưng sau ba ngày sống lại trong khải hoàn. 
3. Xin cho con luôn tin yêu Chúa chẳng phai mờ; suốt đời suy phục, kính thờ Thánh Giá Chúa. 
Nguyện cho con can trường bước vào đường Thánh Giá; gian nan không sờn cũng vì yêu mến Ngài.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn