Latest in Tech

TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI – Anphong Hoan

1. Ngày đêm Chúa kêu gọi con, thúc bách con lên đường loan báo Tin Mừng. Ngài sai con đi đến với bao người khốn cùng, truyền rao Tin Mừng cứu rỗi. Trọn một đời hy sinh không ngơi, nên muối men ướp cho mặn đời, nên ánh sáng soi cho mọi người. Tha thiết đem Lời Chân Lý trao cho đời, rạng ngời tình Chúa giữa nhân gian muôn đời khôn nguôi. 
ĐK: Con nay trở nên tất cả cho mọi người hầu bằng mọi cách chinh phục được một số người. Thành một trong số những người khốn khó để cảm thông, để đồng hành, và để yêu thương họ mãi luôn. 
2. Tình yêu Chúa không hề ngơi hối thúc con lên miền sơn cước núi rừng. Ngày đêm hân hoan loan báo Tin Mừng cứu độ, ủi an ai người khốn khó. Lòng nhiệt thành theo con ra đi, tuy khó nguy nhưng không lo gì khi có Chúa ngay bên độ trì. Mong ước con thành nhân chứng nơi dân nghèo để họ cùng tin Chúa luôn yêu thương họ tha thiết..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn