Latest in Tech

CHÚA CẮT ĐỨT HÀNG CHỈ - Anphong Hoan

ĐK: Con như người thợ dệt đang say sưa, khi đang say sưa dệt đời mình. Mà sao nay Chúa đến cắt đứt hàng chỉ của con, Ngài vội chấm dứt cuộc đời của con? 
1. Ngày tháng đời con đều là của Chúa, sự sống của con cũng thuộc trọn về Ngài. Nửa cuộc đời con ra đi mọi điều đang dang dở, nhưng con tin rằng Chúa sẽ đưa con thoát khỏi diệt vong. 
2. Ngài đến gọi con vào trời đất mới, Ngài xoá tội con theo lượng cả từ bi. Không còn khổ đau bao đêm ngày hằn sâu trên mắt, nay an vui hạnh phúc trước tôn nhan vô cùng hiển vinh. 
3. Cuộc sống trần gian tựa hồ cơn gió, chợt đến rồi đi không hẹn ngày trở lại. Con còn bình an như bao người ở trong thế giới, nhưng hôm nay Ngài tới kéo con đi xa khỏi trần gian. 
4. Vẳng tiếng đàn ca ngợi mừng Danh Thánh, nhạc khúc dịu êm vẫn du dương triền miên. Bất chợt lặng im không ai người đàn ca hát xướng ôi khi dây đàn đứt khúc hoan ca đâu còn rền vang!
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn