Latest in Tech

MỪNG THÁNH ANTÔN – Anphong Hoan

ĐK: Đoàn con tiến vào cung thánh hiệp dâng lên Chúa nhân lành lời tụng ca rất chân thành nhân ngày kính thánh An-tôn. Ngài ban muôn ngàn hồng ân, hồng ân chan chứa dìu thánh nhân trên đường ngay lành, cho chung phần vinh quang thiên quốc hạnh phúc vô biên. 
1. Vang danh An-tôn, vị thánh hay làm phép lạ, nhà giảng thuyết tài ba, đem Tin Mừng truyền rao khắp chốn. Một đời hy sinh cho dân nghèo, lòng đầy hân hoan vì Nước Trời, nhịp chân ngày đêm gieo bước không hề ngơi. 
2. Xưa kia An-tôn vì Chúa đơn nghèo giữa đời, chịu thiệt chính bản thân cho muôn người giàu sang phú quý. Một lòng trông mong nơi quê trời, nào còn đam mê trong kiếp người, ngày đêm tình yêu Thiên Chúa bao bọc luôn. 
3. Vang lên câu ca, hoà với cung đàn vang lừng ngợi mừng thánh hiển tu luôn trung thành trọn đời theo Chúa. Dù ngàn gian nan nhưng can trường, một lòng hăng say trên bước đường, trọn dâng toàn thân cho Chúa chỉ vì yêu.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn