Latest in Tech

MỪNG THÁNH CÊCILIA – Anphong Hoan

1. Cê-ci-li-a! Người trinh nữ sắc duyên mỹ miều, người trinh nữ đoan trang diễm kiều. Được Chúa yêu chiều khấng nhận lời tha thiết kêu van. Ban ơn khiết trinh để trọn tình, dâng hiến con tim, dâng chính mình làm lễ hy sinh. Tình yêu Thiên Chúa tuôn trào theo tiếng ca ngọt ngào, vang vọng đến muôn ngàn sau.
ĐK: Cê-ci-li-a! Phận nhi nữ mong manh yếu hèn, thành nhân chứng đức tin kiên cường. Tiến ra pháp trường miệng vang câu ca tạ ơn Thiên Chúa. Giờ trên "Đất Hứa" khúc Tân Ca ngân xa nhịp nhàng. Vang mãi vang hoài ngợi mừng Danh Chúa muôn muôn đời.
2. Theo gương tiên sinh, nguyền yêu Chúa thiết tha không ngừng, nguyền trung tín loan rao Tin Mừng. Lời hát cung đàn theo nhịp lòng con tấu vang lên. Mong sao Chúa ban ơn phù trì, gian khó nguy nan đâu sá gì, Ngài dắt con đi. Nhìn theo gương mẫu xưa tiền nhân hiến trao cuộc đời, con nguyện sống cho Ngài thôi.
3. Qua bao gian lao, người công chính vẫn luôn dâng trào tình yêu Chúa ôi bao ngọt ngào. Dầu sống trên đời đâu hề rời nhìn hướng lên cao. Bao nhiêu sướng vui trên trần đời, ân đức, vinh hoa trong kiếp người rồi sẽ qua đi. Còn tình yêu Chúa muôn ngàn năm sẽ không phai tàn, không tàn biến theo thời gian.