Latest in Tech

VANG LỜI GỌI MỜI – Anphong Hoan

ĐK: Vang vang bên tai lời gọi mời: hân hoan loan Tin Mừng chuộc đời, truyền rao Danh Chúa khắp mọi nơi, sờn lòng chi khi máu đổ đầu rơi.
1. Theo gương Thầy Giê-su hy sinh vì yêu tất cả mọi người, dòng máu thánh tuôn rơi, chết treo thập tự thành chứng tích cao vời. Suốt cuộc đời con luôn mong sao trở nên men nồng tình yêu, thành ánh sáng trong đêm chiếu soi mọi người: người đang lạc xa chân lý, đang đắm mê trong tội đời, đang dần rời xa Chúa vinh quang.
2. Xin cho đời con luôn hăng say cùng đi theo Thầy trọn đời, dù cay đắng truân chuyên, khó nguy dập dồn, cùng thổn thức tâm hồn. Con đoan nguyền trung kiên theo gương Thầy chết cho người mình yêu, nguyền dốc hết tâm can dấn thân phục vụ; lợi danh lòng không vương vấn, chức tước cao sang chẳng ham, mong được làm nhân chứng cho Thầy.
3. Đem Tin Mừng ra đi tung gieo mọi nơi khắp cùng trần gian, và mong ước muôn nơi tốt tươi vượt ngàn, người gieo thấy yên hàn. Mong Tin Mừng yêu thương tung gieo nhuần thắm tâm hồn con người, hầu kết trái đơm hoa, sướng vui ngập trời: trần gian nhận ra Danh Chúa, Thiên Chúa cao sang rạng ngời, Ngài là nguồn hạnh phúc muôn đời.