Latest in Tech

ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA - Anphong Hoan

ĐK: Đáp lại tiếng Chúa, con hân hoan vội vã lên đường đi vào thế giới, loan báo Tin Mừng bình an. Ôi đời thánh hiến đẹp ngời thay, diệu huyền thay! Theo Chúa khắp muôn nẻo đường và loan báo Tin Mừng yêu thương.
1. Chúa đã đoái nhìn và khắc tên con trong lòng bàn tay Chúa. Chúa thương chọn con trong lòng mẫu thân, biến con thành ngôn sứ cho Ngài. Nhiệt tâm hăng say qua tháng năm dài, đường đi tương lai có Chúa an bài, vẫn miệt mài thập giá tuy nặng vai, bước theo Ngài đời sáng tươi ngày mai.
2. Thánh thót tiếng đàn dìu bước chân con tiến vào nơi cung thánh; khấn xin từ đây theo đường Chúa đi, khó nguy hằng quyết chí trung thành. Này con xin dâng thân xác linh hồn, và con luôn luôn yêu Chúa hết tình, sống an bình cuộc thế tuy nhục vinh, sống quên mình để Nước Cha hiển vinh.
3. Chúa đến vỗ về ủ ấp con thơ, thương tình người tôi tớ! Sức con mỏng manh đâu nào dám mơ nói cho mọi người biết Danh Ngài. Chỉ mong luôn luôn bên Chúa nương nhờ, cậy trông tin yêu ngây ngất vô bờ, biết tôn thờ một Chúa trên đời thôi, giúp muôn người gặp Chúa trong niềm vui.