Latest in Tech

LỄ DÂNG XÁC HỒN – Anphong Hoan

ĐK: Nầy đây con xin dâng lên! Thành tâm con xin dâng lên! Xin dâng Chúa xác hồn con đây, đời vui buồn tháng ngày. Cùng với bánh miến rượu nho, cùng với trầm hương thơm ngát, Chúa ơi xin thương nhận lễ dâng. 
1. Ngước trông lên trời lời tạ ơn vang lên không rời, vì tình yêu Chúa ngàn đời luôn sáng tươi. Biến bánh rượu nên Máu Thịt mình, Chúa nuôi con ngày thêm tươi xinh; Ngài vì yêu thương con, tự nguyện chết trên thập hình. 
2. Tiến dâng lên Ngài trọn niềm vui hay bao u hoài; dù đời êm ái, dù đời đầy đắng cay. Hứa trung thành theo bước chân Ngài, loan Tin Mừng nhiệt thành hăng say. Nguyện cuộc đời con đây trở thành lễ dâng từng ngày. 
3. Ước mong vuông tròn dù rồi đây thân con hao mòn, vẹn tròn dâng Chúa tình yêu luôn sắt son. Chúa không cần hy lễ cao vời, Chúa mong một tình yêu khôn vơi. Này con xin dâng lên trọn vẹn trái tim rạng ngời.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn