Latest in Tech

NGƯỜI TRINH NỮ THỤ THAI – Anphong Hoan

ĐK: Nầy đây người trinh nữ sẽ thụ thai. Nầy đây người trinh nữ sẽ sinh con trai. Tên con trẻ người ta sẽ gọi là "Em-ma-nu-el"; Tên con trẻ nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". 
1. Vui lên đi hỡi người tràn đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà! Bà thật là có phúc vì cưu mang Con Một Thiên Chúa. Rồi đây ngai báu của Người tồn tại đến muôn muôn đời; Rồi đây vương quốc của Người trải rộng khắp nơi nơi. 
2. Trong tương lai Đấng thuộc hoàng tộc Đa-vít sinh bởi cung lòng bà, là một vị quân vương đầy uy phong trên toàn cõi đất. Người như chiến sĩ oai hùng, diệt trừ bất công bạo tàn; Người đem ánh sáng huy hoàng toả rạng khắp nhân gian. 
3. Bao năm dân ngóng chờ một vị cứu thế mang đến ơn an bình. Thật diệu kỳ hôm nay một tin vui thiên thần mang đến: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, một người nữ trinh lâm bồn, hạ sinh Con Chúa cửu trùng, Người giải cứu muôn dân..
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn