Latest in Tech

NƯƠNG ẨN NƠI NGÀI – Anphong Hoan

1. Niềm vui đời con là ở kề bên Chúa, Chúa thương an bài, Chúa chở che giữ gìn, con đây khác nào như một trẻ thơ. Đơn sơ, đơn sơ con nương ẩn nơi Ngài, sợ gì nguy hiểm sợ gì gian truân, Chúa nắm tay dắt dìu. 
ĐK: Con khấn xin Ngài xin thương bảo toàn con được luôn thái an trong thánh cung của Ngài. Để khi đêm về hay khi trời hửng sáng, lòng luôn ngây ngất chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài.
2. Tình thương nào cao bằng tình thương Thiên Chúa, Đấng con tôn thờ, Đấng dẫn con trong đời, đưa con đi vào âm thầm tịch liêu. Con không ham danh, con đâu dám khoe mình, một niềm trông cậy một niềm tin yêu dâng xác thân cho Ngài. 
3. Điều con thầm mong là ở trong tay Chúa, giống như mẹ hiền ẵm con thơ trong lòng, cho con no dòng sữa ngọt tình yêu. Xua tan ưu tư xua lo lắng trăm chiều để lòng con được ngập tràn hương yêu, cho lớn khôn yêu kiều.