Latest in Tech

DÂNG CHÚA CẢ ĐẤT TRỜI - Anphong Hoan

1. Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất! Con chúc tụng Chúa đã ban bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Xin dâng lên Chúa mong trở nên lương thực thần thiêng nuôi sống chúng con. Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất! Con chúc tụng Chúa đã ban chén này, rượu nho được tinh chế từ bao nhiêu trái nho lành. Xin dâng lên Chúa mong trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con.
ĐK: Xin chúc tụng Chúa đến muôn muôn đời, ôi tình yêu lớn lao cao vời! Linh hồn con, thân xác con đây xin dâng Ngài làm lễ tế. Chúa dắt dìu con trên đường trần gian, ban lương thực nuôi dưỡng xác hồn con. Xin kính dâng lên muôn lời chúc tụng, lời tạ ơn giờ đây đến muôn muôn đời.
2. Lạy Chúa này áng hương trầm nghi ngút, đưa hương tỏa ngát trước Nhan Chúa Trời, cùng hương lòng cung tiến để tôn Danh Chúa muôn đời. Xin thương thánh hiến xác hồn con luôn được nồng thơm Danh Chúa cao quang. Ngọn nến được thắp lên rực sáng, xua tan màn tối, sáng lên khát vọng đời con là nhân chứng tình yêu thương Chúa trên đời. Xin dâng lên Chúa đây đời con dù có tiêu hao như ngọn nến kia.
3. Lạy Chúa này bó hoa rực rỡ khoe muôn màu sắc, ngát thơm thắm tình, tựa tấm lòng son sắt niềm tin yêu Chúa không rời. Xin dâng lên Chúa hoa lòng con tươi nở tình yêu thương Chúa bao la. Cuộc sống như trái trăng ngọt thắm, xin dâng về Chúa tháng năm khó nhọc, ngày đêm hằng chăm sóc hầu cây sinh trái thơm lành. Dâng bao mơ ước, dâng tuổi xuân ngọt thắm tin yêu như quả chín ngon.