Latest in Tech

XIN CẢM TẠ CHÚA – Anphong Hoan

ĐK: Xin cảm tạ Chúa! Xin chúc tụng Ngài vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên cuộc đời con. Dù phận con yếu đuối mọn hèn, Ngài chọn con trao duyên kết tình và cho con thừa hưởng phúc vinh.
1. Khi con còn trong lòng mẹ thì Ngài đã biết đến con rồi, Ngài cho con ra đời, Ngài cho con nên người, gọi con loan tin vui Nước Trời, gọi con đến với khắp muôn người, loan Danh Ngài rạng rỡ nơi nơi.
2. Bao đêm nghe Chúa gọi mời, làm lòng con thao thức vô hồi, này con xin đáp lời: này con đây Chúa ơi! Trọn thân xin dâng lên cho Ngài, phận con tuy yếu đuối mỏng dòn, nhưng tin Ngài bổ sức thêm cho.
3. Trong cô tịch trong lặng thầm, đời viện tu lắm lúc cơ bần. Nào con đâu ngại ngần vì có Chúa đỡ đần. Đời con xin trung trinh, thanh bần, nhiệt tâm, xin vâng không ngại ngần, nơi dương trần tìm Chúa nương thân.
4. Ai vất vả gánh nặng nề hãy về nấp dưới cánh tay Ngài, Ngài thương yêu an bài, dìu đưa trên đường dài. Dù đi muôn phương: đông hay đoài, hiểm nguy bao vây trong hay ngoài, đi bên Ngài nào có lo chi.