Latest in Tech

TỪ NGUYÊN THUỶ ĐÃ CÓ NGÔI LỜI – Anphong Hoan

1. Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa, Ngôi Lời hằng hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời tất cả được dựng nên, không có Ngôi Lời tất cả chỉ là hư vô. Ngôi Lời là sự sống đến trong trần gian, và là ánh sáng chiếu soi muôn người nơi tối tăm. Từ nơi cao xanh Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến thế giới mang một xác thân, cư ngụ giữa chúng ta. 
ĐK: Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đón nhận biết bao ơn lành. Ơn Người thương cứu độ hằng rộng ban cho ai người theo đường lối Chúa luôn sống thẳng ngay. Xuất phát nơi cung lòng Chúa Cha, Người hạ thân đến với chúng ta, tỏ bày dung nhan Chúa Cha. Người vốn giàu sang, nay chấp nhận trở nên thiếu thốn nơi gian trần, để chúng ta được giàu sang. 
2. Niềm vui sướng đến với gian trần: Ngôi Lời mang ánh sáng chiếu vào từng tâm hồn u tối. Dìu muôn người bước đi trong bình an, thư thái yên hàn cho dù đường đời gian nan. Muôn ngàn điều cay đắng với bao lầm than, cùng mọi lo lắng đến trong kiếp người mau biến tan. Người thương ban ơn cho kẻ nghèo khó, người thương dung tha cho kẻ bất trung, an ủi kẻ khóc than.
***  Imprimatur: 13.5.2021 - TGP. Sài Gòn