Latest in Tech

CA KHÚC TRẦM HƯƠNG - Lm. Dao Kim

ÐK. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh nhiệm mầu (lên tới thiên đường nhiệm mầu). Thiết tha là như cánh vạc kêu sương, Chúa ơi (Chúa ơi). Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng, đây cao siêu lễ tôn thờ (con khấn xin Người thương tình). Khấn cầu là Chúa hãy dủ lòng thương ban muôn hồng ân.
1. Chúa ơi! Bênh vực con luôn khỏi những quân gian thù hằng mưu ám hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.
2. Chúa ơi! Con hằng trông mong được ở trong nhà Người ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng lên trước Chúa dạt dào, dìu con lên tới đỉnh cao.
3. Chúc tụng Chúa là tình yêu, chân lý, công minh Người vượt xa biết ngàn mây. Chúa ơi, như đỉnh thiên sơn, chân lý Chúa vời vợi, và phán quyết Chúa thẳng ngay.
4. Chúc tụng Chúa Trời Ngôi Cha cùng với Con Một Người là Đấng Cứu Chuộc ta. Thánh Thần chính là Ngôi Ba Đấng thánh hóa linh hồn ngợi khen danh Chúa tình thương.