Latest in Tech

XIN NGÀI HÃY ĐẾN - Lm. Nguyễn Duy

1. Mùa hồng ân ước mơ bao lần. Mùa tình thương về cho khắp nơi. Từ ngàn xưa thiết tha đợi trông. Nắng xuân bừng lên xóa tan mùa đông.
ĐK. Lạy Chúa! Xin Ngài hãy đến cứu độ đoàn con (nguyện Chúa cứu độ) Suối nguồn hồng phúc tình thương cao dâng. Lạy Chúa! Xin Ngài hãy đến (Ngài ơi mau đến) như mặt trời soi. Sáng bừng nỗi vui trong đời chúng con.
2. Từ ngày nao khuất xa Thiên Đàng. Giòng thời gian mòn mỏi khóc than. Nhìn trời cao chúng con nguyện xin. Chúa ơi dủ thương xóa đi tội vương.
3. Giờ đoàn con thắp lên hy vọng. Ngài tặng ban một Vị Cứu Tinh. Nguồn hạnh phúc Chúa trao vào tay. Thắm trong lòng ai mãi không nhạt phai.