Menu


THÁNH VỊNH 97 (08.12) – Thái Nguyên

1. Hát lên một khúc tân ca ngợi khen Chúa cả, vì Người yêu thương tạo tác biết bao nhiêu kỳ công. Nhờ tay Người thật uy dũng tạo nên chiến thắng. Tay Người bàn tay thánh thiện làm nên bao việc huyền diệu.
ĐK: Ca lên một bài ca mới. Ca lên chúc tụng Danh Người. Vì Chúa Đấng đã làm nên biết bao nhiêu là kỳ công.
2. Chúa nay, dọi sáng trên ta hồng ân cứu rỗi, thực hiện công minh quyền phép với chư dân ngàn nơi. Tình thương và lòng trung tín Người nay đã nhớ. Nhớ lại Nhà Is-ra-el đã nên dân riêng của Người.
3. Khắp nơi toàn cõi dương gian đều xem thấy cả. Này Người uy linh tuyệt đối Đấng cứu độ trần gian. Nào tay hãy ngợi khen Chúa, tình Người cao sáng. Reo mừng đàn hát xướng ca hợp hoan chúc tụng tình Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaKính chào trinh nữ Ma-ri-a, Thiên Chúa ở cùng Bà, 
Bà được đầy ơn phước hơn các người nữ. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 97 (Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8.12)