Menu

TÌNH NÀO LỚN HƠN - Ân Đức

1. Tình nào lớn lao cho bằng, là tình của người vì yêu, mà dâng thí cả mạng sống cho người mình yêu. Tình nào lớn lao cho bằng, mối tình Con Chúa hiến dâng. Cha ban Con Một chết thay nhân loại, tình nào lớn hơn? Tình nào lớn hơn. 
ĐK: Xưa bao đấng anh hùng tổ tiên, đổ máu đào thắm quê hương này. Vì tình yêu Chúa Ki-tô. Vì tình yêu Chúa Ki-tô. Đã coi thường xiềng xích gông cùm. Vinh hoa không hề màng, -đớn đau không sờn lòng. Một niềm tin sắt son, và một tình yêu lớn hơn. 
2. Tình nào quí hơn mối tình, là tình của người vì yêu, là người vui lòng chịu chết cho người mình yêu. Tình nào quí hơn mối tình: muôn vàn nhân chứng Đức Tin. Đi trong châu lệ, đến khi trở về mừng vui hát vang: Bài ca khải hoàn.
**  Imprimatur: 15.3.2004 - GP. Xuân Lộc