Menu


LÒNG TRUNG NGHĨA - Nguyễn Bang Hanh

1. Hồi chiêng dứt tiếng, đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về Thiên Quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn. Về quê phúc vinh hưởng nhan Chúa muôn đời.
ĐK: Muôn ngàn đau đớn nay đã theo ngày tháng trôi. Hy sinh vì lòng Tin, son sắt giữ câu đoan nguyền. Quyết tình trung tín, lao khổ không hề dám phai. Giữ tấm lòng hiếu trung, lời thề xưa lẽ nào quên.
2. Nhẹ quên đau thương bền vững tâm can trường. Ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng. Lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng tưng bừng. Ngàn năm chiếu soi vì in dấu huy hoàng.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường