Menu


ANH HÙNG TỬ ĐẠO - Minh Hương & Hồ Khanh

1. Đây chốn huy hoàng chan hoà muôn ánh quang! Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phấp phới oai hùng, tiếng hát ca lừng bốn phương.
ĐK. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng. Thương lắng nghe lời con kêu khấn: Ban xuống muôn phúc trên nước Nam.
2. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính. Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn: hát khúc ca ngày Khải Hoàn.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường