Latest in Tech

MÁU HỒNG TỬ ĐẠO - Thanh Lâm

1. Máu hồng tử đạo thắm quê hương. Đau thương làm sao những đoạn trường.
Các Thánh Việt Nam cam hứng chịu. Giờ đây công trạng Chúa tuyên dương.
2. Quyết lòng trung thành mãi khôn ngơi. Giữ vững niềm tin trước cực hình.
Kiếp sống toàn an đâu sá gì. Tiền của danh vọng dám hy sinh.
3. Máu hồng đổ tràn nét son tô. Quê hương Việt Nam những tín đồ. 
Đã đến mùa thiêng ơn cứu độ. Mọi nơi vang vọng tiếng tung hô.
4. Sấp mình tôn thờ Chúa Ngôi Cha. Hoan ca ngợi khen Chúa Ngôi Con. 
Cất tiếng tụng ca Ngôi Thánh Thần. Ngàn thuở muôn đời mãi hiển trị.