Latest in Tech

CA MỪNG CHƯ THÁNH - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. (Muôn lời ngợi ca) Muôn lời ngợi ca con xin dâng kính Thánh… Trong hân hoan khúc hát vang xa dâng người tình con thiết tha. (Xin Người dủ thương) Xin Người dủ thương nơi đau thương những nỗi đoạn trường con kêu xin Thánh… giúp con kiên vững niềm tin.
1. Xưa Người sống trên nơi gian trần. Ngày đêm dõi bước Phúc Âm mến Chúa yêu người khắc ghi trong tâm. Nay hưởng phúc vinh quang trên trời. Nguyện xin nhớ đến bao người bước trong cuộc đời vẫn trông lên Ngài.
2. Bao ngày tháng bước đi trên đường. Mà sao mỗi bước ngại ngùng, mỗi bước ngập ngừng giữa bao gian truân. Xin phù giúp con thêm can trường. Ngày nay chiến đấu kiên trung đến sau vinh quang hưởng quê Thiên Đàng.