Latest in Tech

KHẢI HOÀN CA - Hải Linh

ĐK: Tiếng nhạc oai hùng! Vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tấm lòng yêu mến! Con thiết tha hoà khúc Khải Hoàn Ca: Đồng thanh! Ta hát khen mừng. Bao đấng Anh Hùng. Xưa đã thắng gian nan, toà cao chói lói trên nơi hiển vinh muôn đời. Đồng thanh! Ta hát khen mừng. Bao đấng Anh Hùng. Nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh sáng ngời. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Cho Quê Hương thoát cơn đau thương, tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Qua gian nan, Giáo Hội vinh quang. Tới ngày hạnh phúc thanh nhàn. 
1. Kìa gương hiếu trung! Xưa đã nêu cao tinh thần chiến đấu. Đau đớn gian nan không thở than qua một lời. Ngày nay hiển vinh: Khắp trời Việt Nam ngàn thu lưu dấu. Muôn giới hỉ hoan mừng hát vang khắp trời. 
2. Một lòng sắt son! Xưa chịu gươm đao gông cùm trăng trói. Lướt thắng gian lao, ghi chiến công để muôn đời. Ngày nay hiển vinh: Trên trời mừng vui triều thiên chói lói. Muôn kiếp vẻ vang hạnh phúc trên cõi trời.
***** Khải Hoàn Ca 
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường