Latest in Tech

NGÀY VỀ (TV 125) - Hương Vĩnh

ĐK. Người đi lòng trĩu sầu thương (lòng trĩu sầu thương) tay gieo hạt giống lệ buồn rưng rưng (lệ buồn rưng rưng). Người về miệng hát vui mừng (miệng hát vui mừng) tay ôm bó lúa ngát lừng hương thơm.
1. Khi Chúa đem lưu đồ Si-on trở về. Ta ngỡ như người đang ngủ mê. Miệng ta hân hoan đầy ứ tiếng cười môi vang vang câu hát mừng vui.
2. Hôm ấy dân thiên hạ nói với nhau rằng: Thiên Chúa đã làm bao kỳ công. Người luôn khoan dung cùng hết mọi người ta hân hoan muôn tiếng ngợi khen.
3. Xin Chúa thương thay đổi số phận con lưu đày. Như những mối nguồn ở miền nam. Nào ai gieo trong nỗi đau buồn sẽ hân hoan gặt trong mừng vui.