Menu


THÁNH VỊNH 30 (24.11) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. 
1. Xin Chúa trở thành núi đá cho con ẩn mình, và nên thành trì để cứu độ con. Vì Chúa là núi đá là thành lũy bảo vệ con. Vì danh dự Ngài xin chỉ đường dẫn lối cho con. 
2. Con phó dâng hồn con trong tay của Ngài, bởi Chúa trọn tình Ngài cứu chuộc con. Hồn tin tưởng nơi Chúa trọn đời mãi một lòng tin yêu. Được Chúa yêu vì con mừng vui ca hát hân hoan. 
3. Xin ánh tôn nhan Ngài toả chiếu trên tôi tớ Ngài, và lấy tình Ngài mà cứu độ con. Ngài cho họ nép bóng gần đền thánh một đời bình an. Khỏi mưu người đời đang tìm hại mạng sống tôi trung. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc thay ai bị bách hại vì công chính, vì Nước Trời, vì Nước Trời là của họ. Alleiluia.