Menu


THÁNH VỊNH 125 (Tử Đạo) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt giữa vui mừng. 
1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa cơn mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 
2. Này khắp chốn ngoại dân loan truyền nhau rằng: "Ôi vĩ đại việc Chúa đã ra tay. Ôi bao diệu kỳ công việc Chúa, lòng thấy hân hoan nỗi mừng đầy". 
3. Cầu Chúa dẫn tù nhân chúng con trở về, như suối cạn miền Nam đón mưa rơi. Ai đi nghẹn ngào gieo hạt giống, gặt hái mai sau khấp khởi mừng. 
4. Họ ra đi lòng đau suối lệ nức nở, đi gieo hạt để mong lúa mai sau. Reo vui khi về tiếng cười vang, nặng gánh trên vai lúa vàng đầy. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaPhúc thay ai bị bách hại vì công chính, vì Nước Trời, vì Nước Trời là của họ. Alleiluia.