Menu


THÁNH VỊNH 125 (24.11) – Kim Long

Đáp: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 
1. Từ Si-on khi được Chúa dẫn về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. 
Tiếng cười rộn rã đôi môi, lời hoan ca vang rền cửa miệng. 
2. Này chư dân to nhỏ với nhau rằng: Ôi Chúa làm việc bao lớn lao. 
Chúa làm việc lớn lao thay, và ta nay vui mừng đẫy tràn. 
3. Nguyện anh em lao tù Chúa đưa về, như suối cạn miền Nam đón mưa. 
Lúc này buồn bã đi gieo, mùa mai đây vui mừng hái gặt. 
4. Họ ra đi, đi mà đẫm châu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây. 
Lúc về, về sẽ reo vui và trên vai mang nặng lúa vàng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Phúc cho ai chịu bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 125 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24.11)
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)