Menu


BÀI CA NGÀN TRÙNG - Kim Long

ĐK. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.
1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.
2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình.
3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui dù người trần chê trách lãng quên tức thời.
ĐK. Đây bài ca ngàn trùng (đây bài ca ngàn trùng) hiệp dâng về Thiên Chúa (về Thiên Chúa bài ca thắm nhuộm máu hồng) thắm nhuộm máu hồng từng lớp lớp đang tiến lên hy sinh vì tình yêu. (Cho đầu rơi máu chảy) Ánh Đức Tin kiên trung chiếu sáng khi gươm vung. (Bài ca vinh thắng hòa vang) Đây bài ca vang hào đất trời ngàn đời tiến dâng.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)